Behöver ditt företag kontrollera dokument?

Att vara företagare kan för vissa kännas lite krångligt. Beroende på vilken bransch du verkar i kan det krävas mer eller mindre byråkrati. Driver du till exempel restaurang så finns det många situationer där avtal, tillstånd och andra dokument behöver läsas och förstås.

I såna här fall kan du behöva ta hjälp av en notarius publicus. Om du låter denne läsa igenom de dokument du stöter på så kan du vara säker på att du får all den information du behöver förstå, och du kan vara säker på att det som står är rätt och riktigt.

I den här texten ska vi titta lite mer specifikt på notarius publicus i Stockholm och vi ska också titta lite närmre på vad en notarius publicus gör för något, och vad den kan hjälpa dig med.

Hur får jag tag på en notarius publicus i Stockholm?

En notarius publicus får du oftast tag på hos en advokatfirma, och i Stockholm finns det såklart väldigt många advokatfirmor. Så driver du företag i Stockholm och behöver hjälp med att till exempel kolla igenom dokument som du är osäker på, så är det det bara att googla “notarius publicus Stockholm” så kommer du att få många träffar att välja bland.

En bra advokatfirma som hjälper företag med detta i Stockholmsområdet är Advokatlaget. De har lång erfarenhet av sådana här ärenden.

Vad gör en notarius publicus?

En notarius publicus har faktiskt många olika arbetsuppgifter och stor kompetens. Saker som de gör är bland annat:

  • Bestyrker namnunderskrifter
  • Bestyrker avskrifter
  • Bestyrker översättningar och riktighet om innehållet i olika handlingar
  • Är med som vittne i vissa situationer
  • Kontrollerar dragningar i lotterier
  • Kan bekräfta behörighet hos någon att göra vissa saker
  • Kan bekräfta att någon har en viss kompetens eller tjänst att företräda någon annan.
  • Utfärdar ”apostille”.

En notarius publicus är oftast en advokat, och det är Länsstyrelsen som utser dem. Det kan vara ett tidsbegränsat uppdrag, och det avser också ett specifikt geografiskt område som till exempel en kommun. En notarius publicus får däremot utöva sitt jobb även utanför det här området.

Vad kostar en notarius publicus?

En notarius publicus tjänster är inte gratis, utan man måste betala för dem. Priset varierar beroende på vad det är man vill ha hjälp med. Enstaka bestyrkan av namnunderskrift kan kosta från ca 300 kr, medan större uppdrag oftast debiteras per timme och kan ligga på ca 1700 kr/h.