Felsökning av elanläggning viktigt

Den som driver en restaurang vill ofta hålla kostnaderna nere där det är möjligt. Samtidigt är det vanligt med eldsvådor på restauranger. För att undvika att det uppstår en brand på din restaurang är det viktigt att du inte snålar in på elsäkerheten. Ta alltid hjälp av en kunnig fackman när du behöver ordna något med elen.

Varje år händer det att restauranger brinner i Sverige. Detta kan ha många olika orsaker. Ibland beror det på sabotage, ibland är motivet försäkringsbedrägeri. Ibland beror branden dock på elfel. När restaurangen Fars Hatt i Skurup totalförstördes i en brand var det ett elektriskt fel i kylrummet som var orsaken. 

Att driva en krog är slitigt, och man blir sällan rik på det. Som krögare är man därför van vid att göra det mesta själv: man bör vara lika bra på bokföring som på att skala potatis. Men man bör under inga omständigheter fixa med elen själv. Kontakta alltid en behörig elinstallatör när något ska göras med elen. En elektriker kan också felsöka anläggningen, när ni misstänker att något är fel. Läs mer här om felsökning av elanläggningar

Undersök elen regelbundet

I en krogmiljö utsätts allting för mer slitage än i ett hem. Det beror framför allt på att gästerna inte är lika försiktiga med någonting som de är med samma saker i sina hem. Detta är naturligtvis ingen nyhet för dig som arbetar, eller har arbetat, i en krogmiljö.

Elsäkerhetsverket rekommenderar på sin webbplats att man regelbundet går igenom sin elanläggning och sina elektriska produkter. Några saker att titta på är:

  • Kablar och ledningar med sprickor eller missfärgningar
  • Trasiga stickkontakter
  • Löst sittande vägguttag och strömbrytare

När en detalj byts ut ska den bytas mot en ny av samma sort. Arbetet ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. 

Elfelet som ledde till branden som förstörde Fars Hatt berodde kanske inte på att installationerna var dåligt utförda. Vi menar inte att insinuera detta. Men branden visar hur viktigt det är att vara vaksam på de elektriska riskerna.