Fönsterbyte förnyar huset

Huset där puben är belägen ska få nya fönster. Det här med fönsterbyte är något som ofta rör upp känslor. Vissa tycker att det förvanskar husets karaktär, men ibland finns det inget alternativ till att byta ut de gamla, slitna fönstren till nytillverkade.

Fönster är en viktig del av alla byggnader. De har betydelse inte bara för ljusinsläppet, utan även för uppvärmning och ventilation. Stora fönster som släpper in solen bidrar till uppvärmningen av rummet, och kan av den anledningen ge en energibesparing. Men otäta fönster som läcker värme gör det dyrare att värma upp huset, vilket också är dåligt ur miljösynpunkt. 

Fönsterbyte Stockholm

Det kan gå att byta glaset i ett gammalt fönster till nyare s.k. energiglas, men det är inte bara själva glaset som kan släppa ut värme. Även bågen kan läcka. I vissa fall kan det gå att täta bågen, men beroende på hur fönstret är konstruerat och placerat kan det vara värt det, eller inte. Läs mer här om fönsterbyte

Fönsterbyten kan dock röra upp känslor. I Bagarmossen i södra Stockholm protesterade boende mot att deras hyresvärd – en av de allmännyttiga i huvudstaden – ville byta ut fönstren i husen. Bostadsbolaget fick bygglov för detta, men hyresgästerna överklagade beslutet och länsstyrelsen gav dem rätt, skriver Mitt i. 

Vad betyder U-värde?

Ett fönsters energibesparing anges med hjälp av U-värde, som tidigare kallades K-värde. Ju lägre värde, desto mindre värme släpper fönstret igenom. Så här skriver Vi i Villa:

Gamla tvåglasfönster har ungefär ett U-värde på 2,8 – 3,0. Gamla treglasfönster har U-värde 1,8 – 2,0. Detta gäller hela fönstret. Det blir olika värden beroende på beläggningens kvalitet och antal glas.

För att ett fönster skall vara energieffektivt, måste karmen, bågen och glaset tillsammans ha ett U-värde på 1,0 W/m2K. Det räcker alltså inte med att endast glaset har ett U-värde på 1,0.

Även i ett hyreshus eller bostadsrättsförening är det dock viktigt att titta på U-värdet. Med ett stort antal lägenheter kan det bli en rejäl energibesparing om alla fönster byts ut.