Viktigt med frisk inomhusluft

För alla bar- och pubägares skull och för deras personals skull får man vara glad över att det är förbjudet för alla rökare att röka inomhus. Nu får man inte ens röka på uteserveringarna, och även det är bra. Personalen ska inte behöva andas in någon annan cigarettrök. Men trots att cigarettröken numera är borta, kan man ändå som pub- och restaurangägare behöva se över ventilationen inne i puben och restaurangen.

Se till så inomhusluften är bra

Det är ju lag på att ventilation i restaurangkök är tillräckligt effektiv och har rätt kanaler. Frisk luft är mycket viktigt inomhus. Och för att säkerställa att luften är tillräckligt syrerik, bör den helst bytas ut ständigt. Det skriver Boverket på sin hemsida.

För en bra inomhusluft, krävs det:

  • rätt ventilationssystem som är tillräcklig för alla boende
  • genomtänkt byggmaterial med hög kvalitet
  • huset är byggt med hög fuktsäkerhet

Man kan bli sjuk av dålig luft

På samma sätt som en bra ventilation ger en bättre hälsa så kan en dålig ventilation åstadkomma dålig hälsa för de boende. Om inte ventilationen är tillräcklig så kan huset drabbas av fukt, som kan leda till mögel. En dålig inomhusmiljö kan leda till mögel och luftföroreningar. Och blir de boende dåliga på grund av dålig ventilation, så är det alltid fastighetsägarens ansvar och skyldighet att se över ventilationen.